Program popratnih doga|anja na Sajmu Softwarea Split 96.


^ETVRTAK, 20.06.1996.


VRIJEME NAZIV MJESTO

9:00 h ME\UNARODNO ZNANSTEVNO SAVJETOVANJE SOFTCOM 96. Banket sala restorana MAK
10:00h MULTIMEDIJA I CD U IGRI I IZOBRAZBI Sve~ani salon [C "Gripe"
11:00 h RA^UNALO I VIDEO ANIMACIJA Sve~ani salon [C "Gripe"
12:00 h RA^UNALO I GLAZBA Sve~ani salon [C "Gripe"
17:00 h UPOTREBA MODEMA I INFORMACIJSKI SERVISI II kat [C "Gripe"
18:00 h PRIKAZ NAJBOLJIH RADOVA S DR@AVNOG NATJECANJA IZ INFORMATIKE Sve~ani salon [C "Gripe"