Program popratnih doga|anja na Sajmu Softwarea Split 96.


PETAK, 21.06.1996.


VRIJEME NAZIV MJESTO

9:00 h INTERACTIVE SPEECH SYSTEMS AND SERVICES PC Koteks
16:00 h INTERACTIVE SPEECH SYSTEMS AND SERVICES
(nastavak)
PC Koteks