Program popratnih doga|anja na Sajmu Softwarea Split 96.


SRIJEDA, 19.06.1996.


VRIJEME NAZIV MJESTO

9:00 h ME\UNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE SOFTCOM 96. Banket sala restorana MAK
9:00 h Predstavljanje prijavljenih softwarea za nagradu "GRGUR" Sve~ani salon [C "Gripe"
15:00 h LOTUS NOTES - alat za organizaciju 21. stolje}a Sve~ani salon [C "Gripe"
16:00 h ORACLE
cjeloviti poslovodni sustav
Sve~ani salon [C "Gripe"
17:00 h UPOTREBA MODEMA I INFORMACIJSKI SERVISI II kat [C "Gripe"