Program popratnih doga|anja na Sajmu Softwarea Split 96.


UTORAK, 18.06.1996.


VRIJEME NAZIV MJESTO

9:00 h ADVANCED COMMUNICATION NETWORKS PC KOTEKS
10:00h PROGRAM SVE^ANOG OTVORENJA SAJMA SOFTWAREA SPLIT 96. I SAVJETOVANJA SoftCOM 96. FESB
10:00 h INTERNET U NA[EM DOMU Sve~ani salon [C "Gripe"
12:00 h KOMUNIKACIJE 1996 - 2000 Sve~ani salon [C "Gripe"
12:15 h Hrvatska u 21. stolje}u
novi pogledi, vizije i projekti dru{tvenog i gospodarskog razvoja primjenom informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija
Vije}nica FESB-a
14:00 h POSLOVNO KORI[TENJE INTERNETA Sve~ani salon [C "Gripe"
15:00 h JAVA - SOFTWARE KOJI ]E PROMIJENITI SVIJET Sve~ani salon [C "Gripe"
16:00 h ADVANCED COMMUNICATION NETWORKS
(nastavak)
PC KOTEKS
17:00 h UPOTREBA MODEMA I INFORMACIJSKI SERVISI II KAT [C "GRIPE"