Na~in prikaza hrvatskih znakova: CZS CP852 ISO8859 7bit CP1250

VI. KAMP MLADIH INFORMATI^ARA HRVATSKE 1996.
6th CROATIAN COMPUTER CAMP 1996.

Makarska, hotel RIVIJERA 24.08. - 1.09.1996.HRVATSKI SAVEZ INFORMATI^ARA pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i {porta Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i @upanije splitsko-dalmatinske i uz potporu Zajednice tehni~ke kulture @upanije splitsko-dalmatinske, Udruge informati~ara @UMI iste @upanije, O[ Stjepana Ivi~evi}a i O[ Vida Mihaljevi}a iz Makarske, Hrvatskog saveza pedagoga tehni~ke kulture i Hrvatske zajednice tehni~ke kulture, organizira VI. KAMP MLADIH INFORMATI^ARA HRVATSKE 1996.


Odr`avaju se predavanja i rad u grupama za najbolje mlade informati~are osnovno{kolske i srednjo{kolske dobi, koji su nagra|eni tim boravkom na Kampu, na DMIH-u 1996. od Saveza ili sponzora, ili su poslani iz svojih sredina kao istaknuti mladi informati~ari. Ovom dijelu programa prisustvuju profesori i u~enici osnovnih i srednjih {kola iz @upanije splitsko-dalmatinske, prema izboru suorganizatora @UMI.

Program "Kampa mladih informati~ara Hrvatske 1996.":

ZA NAJBOLJE OSNOVNO[KOLCE 1996. U HRVATSKOJ
Programski jezici LOGO, BASIC, PASCAL, Desk Top Publishing, CARNet-Internet, text procesori, grafika i programiranje i sve ostalo vezano za Windows okru`enje, rad po grupama na razne teme (prema `elji sudionika).

ZA NAJBOLJE SREDNJO[KOLCE 1996. U HRVATSKOJ
Programski jezik C, UNIX, LINUX, komunikacije (CARNet, E-mail), Desk Top Publishing, Corel Draw 5.0/6.0, Windows 3.11, Windows 95 /programiranje/, upravljanje kreativno{}u, JAVA, te rad po grupama iz raznih podru~ja informatike, prema `elji sudionika.

Na oba termina pozvani su profesori informatike i u~enici osnovih i srednjih {kola iz Makarske i ostalih mjesta u blizini odr`avanja Kampa, za koje se organiziraju posebni programi prema njihovim `eljama.


Stranice pripremili:
CARNet