Na~in prikaza hrvatskih znakova:

CZS CP852 ISO8859 7bit CP1250Uvodna rije~ programskog vije}a


Izlaga~i na Sajmu Softwarea Split 96.


Program popratnih doga|anja na Sajmu Softwarea Split 96.


UTORAK, 18.06.1996.
SRIJEDA, 19.06.1996.
^ETVRTAK, 20.06.1996.
PETAK, 21.06.1996.
Stranice napravio moka@st.carnet.hr

CARNet